Prestigious Profile

DRK สู่ศัลยกรรมชั้นนำเกาหลี
why-drk-2
why-drk-5
ตื่นมาคุย-2
ตื่นมาคุย-4
DRK Beauty Clinic - รางวัลเกียรติยศ
DRK Beauty Clinic - รางวัลเกียรติยศ
DRK Beauty Clinic - รางวัลเกียรติยศ
DRK Beauty Clinic - รางวัลเกียรติยศ
DRK Beauty Clinic - รางวัลเกียรติยศ
DRK Beauty Clinic - รางวัลเกียรติยศ
DRK Beauty Clinic - รางวัลเกียรติยศ
DRK Beauty Clinic - รางวัลเกียรติยศ
สมาคมแพทย์คีเลชั่นไทย
สมาคมแพทย์คีเลชั่นไทย
วุฒิบัตร-แพทยสภา
วุฒิบัตร-แพทยสภา
Certificate of A. - รางวัลเกียรติยศ
Certificate of A. - รางวัลเกียรติยศ
เกียรติคุณการสงเคราะห์เด็ก
เกียรติคุณการสงเคราะห์เด็ก
ปกย_ควบคุมการติดเชื้อ
ปกย_ควบคุมการติดเชื้อ

Surgery's News

ร่วมมือดีอาร์เค-เปาโล-720x540
ร่วมมือดีอาร์เค-เปาโล-720x540
ลงนิตยสาร - กำจัดขนถาวร
ลงนิตยสาร - กำจัดขนถาวร
บทสัมภาษณ์ DRK
บทสัมภาษณ์ DRK
DRK กับ ตื่นมาคุย
DRK กับ ตื่นมาคุย
DRK กับ ตื่นมาคุย 2
DRK กับ ตื่นมาคุย 2
ผ่าลดแก้ม ไร้เลือด อันดับหนึ่ง
ผ่าลดแก้ม ไร้เลือด อันดับหนึ่ง
DRK รักสุขภาพ
DRK รักสุขภาพ
DRK กับ ประชาชาติ
DRK กับ ประชาชาติ
DRK Board Certified
DRK Board Certified

DRK

DRK กับ บทสัมภาษณ์

VOLUME

Megazine

DRK กับ VOLUME