นพ.วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์ (คุณหมอบัว)
​ศัลยกรรมทั่วไป - ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง

Plastic and Reconstructive Surgery,

Oncoplastic Reconstruction, General Surgery

ประวัติการศึกษา

2543 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
2548 : วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
2550 : วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
2556 : ประกาศนียบัตร Oncoplastic Reconstruction (การผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม) European Institute of Oncology Milan, Itary

Experiences

2543-ปัจจุบัน : อาจารย์แพทย์ โรงพยาบาลศิริราช

DRK Beauty Clinic

Modern Tower Building

Ekkamai 3 Alley, Khlong Tan Nuea 

Watthana, BKK 10110

Open DAILY :

11 AM - 7 PM

Get in Touch

Free Consultation with our prestige doctors.

  • Facebook Social Icon
  • youtube-logo-icon_116565
  • Instagram-v051916_200
  • LINE_logo

Contact us via LINE App

© Copyright 2017-2018 by DRK Beauty Clinic   |   Proudly created by Digizoul.com   |   All rights reserved.